De beuk gaat erin, bij Farmers Defense Force

Dinsdag verloopt het ultimatum van de Farmers Defence Force (FDF) aan landbouwminister Schouten. Als de bewindsvrouw haar voermaatregel niet intrekt, starten de boeren hun tractoren weer. De kans dat dat gebeurt is reëel, omdat Schouten al liet weten hun eis naast zich neer te leggen. Waar draait deze ruzie om?

Lees meer »

Gemeente De Ronde Venen discrimineert 2.500 jonge woningzoekenden uit eigen dorp. Liever een industrieterrein en dure huizen voor Amsterdammers die Halsema zat zijn.

Lokale media melden de walgelijke weg-kijk-houding van de Gemeente De Ronde Venen. Ruim 2.000 jonge inwoners wachten met smart op betaalbare huisvesting. De Gemeente beperkt zich tot broeden op een nieuw commercieel profijtelijk industrieterrein. En de nieuwbouw is door toedoen van 'ontwikkelaar' Verwelius en vanwege de belangen van politici onbetaalbaar. Huizen van 600.000 Euro. Iets voor uw startende kinderen?

Lees meer »

Wiebertje den Draaierd

De alles vernietigende CORONA-crisis heeft het beste in de RABO bovengehaald.

De rente op rood-staan ging van 12,3 naar 9,9.

Hoe Barmhartig is de Samaritaan?

Lees meer »

Voorkom een speculantenmarkt voor stikstof-ruimte

Zullen de valsemuntende kerkgangers uit het CDA wel weer over gaan muiten. Die zien hun dealtjes met project-ontwikkelaars op deze manier naar de Filistijnen gaan.

Dus: Houd de dieven die er met de stikstof-ruimte vandoor gaan.

Onlangs heeft de rijksoverheid een stikstofregistratiesysteem ingevoerd waarmee het de woning- en wegenbouw in de Randstad mogelijk wil maken.

Hier worden de provincies Drenthe, Friesland en Groningen vergeten.

Er moet een sterke regierol van de provincie komen bij de verdeling van schaarse stikstofruimte, zodat die schaarse ruimte eerlijk wordt verdeeld en alle sectoren in alle provincies de kans krijgen verder te ondernemen.

Bron: Fin Dagblad van 28-04-2020

Lees meer »

Rekentruc voor houtstook brengt meer stikstof in de lucht

De stikstofuitstoot moet dalen, maar twee energiebedrijven mogen juist meer uitstoten met houtovens. Daarvoor gebruiken ze oude, achterhaalde vergunningen.

Twee energiecentrales kregen recent van provincies een vergunning om biomassa te verstoken, en daarbij mogen ze veel meer stikstof uitstoten dan er uit hun schoorsteen kwam toen ze nog voornamelijk op kolen en gas draaiden. De provincies konden die vergunningen verstrekken door een juridische truc waarmee enkel op papier de uitstoot afneemt. Terwijl de Raad van State afgelopen mei oordeelde dat er niet méér stikstof op de natuur mag neerdalen, geven Noord-Holland en Noord-Brabant toch toestemming. Ook in het nieuwe stikstofbeleid dat minister Schouten vorige week aankondigde blijft deze achterdeur bestaan.

Bron: Trouw van 29-04-2020

Lees meer »

Subsidie-industrieterrein voor boerengrond = 'Groen Leven'

Het subsidie-industrieterrein

De Friese Milieufederatie (FMF) speelde afgelopen maanden haar dubbelrol bij de realisatie van ‘Groen Leven’ haar 51 hectare grote subsidie-industrieterrein in de boerennatuur van de Lindevallei. Ze procedeerden tegen beleid waar ze zelf jaarlijks voor betaald worden (366 duizend euro in 2018) ‘voor’ te lobbyen door de provinciale overheid en gesubsidieerde partners, namelijk ‘De Friese Klimaataanpak’.

Lees meer »

Amsterdammers wonen graag in De Ronde Venen

Maar....er zijn nog 1.500 wachtenden voor u.

Lees meer »