Voorkom een speculantenmarkt voor stikstof-ruimte

Zullen de valsemuntende kerkgangers uit het CDA wel weer over gaan muiten. Die zien hun dealtjes met project-ontwikkelaars op deze manier naar de Filistijnen gaan.

Dus: Houd de dieven die er met de stikstof-ruimte vandoor gaan.

Onlangs heeft de rijksoverheid een stikstofregistratiesysteem ingevoerd waarmee het de woning- en wegenbouw in de Randstad mogelijk wil maken.

Hier worden de provincies Drenthe, Friesland en Groningen vergeten.

Er moet een sterke regierol van de provincie komen bij de verdeling van schaarse stikstofruimte, zodat die schaarse ruimte eerlijk wordt verdeeld en alle sectoren in alle provincies de kans krijgen verder te ondernemen.

Bron: Fin Dagblad van 28-04-2020

Lees het artikel op fd.nl

Delen met Facebook