Mooi Platteland

Boeren-initiatief van De Ronde Venen en 8 andere Nederlandse Polders.

Draagvlak

Initiatief

Mooi Platteland is een boeren-initiatief dat in 2011 van de grond is getrokken. Het initiatief verbond destijds een bonte, zeer gemotiveerde groep van 50 lokale boeren in De Ronde Venen die gezamenlijk in verzet waren gekomen tegen de krankzinnige plannen van een CDA-wethouder die neerkeek op de boeren als beroepsgroep en ook als onderdeel van de samenleving. De boeren moesten, daartoe gesommeerd door met name het CDA, hun land opgeven, onder medeneming van hun veestapel, voor een schijt-prijs, minder dan 5 Euro per m2. En in plaats van sompig en karakteristiek boerenland zou De Ronde Venen zodoende op malafide wijze zogenaamd worden omgekat tot een natuurgebied. De werkelijke plannen op de verborgen agenda behelsten uiteindelijk niet minder en niet meer dan een WoningBouw-Project. Een Project waaraan velen zich verrijkten.

WoningBouwProject

Inmiddels is dat WoningBouwProject een feit. Het heet de Maricken en het bestaat uit peperdure krappe huizen die in een wijk staan met beroerde parkeer-ruimtes en mini-tuintjes.

Onbetaalbare moderne woningen, waar veelal jonge mensen, populair gezegd, krom voor liggen.

Het CDA heeft er maling aan.

Anno 2020 is de weerzin tegen het CDA in De Ronde Venen onverkort groot. De boeren die Mooi Platteland in deze fase helpen vormgeven, zijn onverkort niet bereid om hun grond prijs te geven en daarmee ruimte te maken voor 2.000 gezinnen die van buiten de Ronde Venen moeten worden aangetrokken. Onze pudding-wethouder heeft nauwelijks of geen oog voor pakweg 1.850 jonge dorpsgenoten die vaak al langer dan 10 jaar uitzien naar een betaalbare woning.

Het plan voor de 2.000 gezinnen uit Amsterdam leunt op een verkeerd soort mix-en fok-programma waaromtrent bewoners van De Ronde Venen nauwelijks iets hebben kunnen en mogen zeggen. De megalomanie van lokale woon-ontwikkeling hoort onlosmakelijk bij de ijdele wethouder Rein Kroon van het CDA. Hij en zijn Facebook-berichten bepalen de wereld, zo lijkt het. Nooit meer dat CDA-gedrag, zeggen wij.

Boeren-platform

Ook elders in Utrecht moeten boeren, broodboeren, vechten voor een eerlijke toekomst. Het verdrijven van boeren is voor bepaalde groepen in de samenleving en op gemeentehuizen tot volkshobby geworden. Utrechtse boeren van buiten De Ronde Venen maken daarom vandaagdedag dankbaar gebruik van de kennis en de ervaring die de oorspronkelijke bedenkers van Mooi Platteland hebben vergaard en bewaard.

Ook ruim 120 boeren uit Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Brabant, Overijssel, Friesland en Groningen voegen zich inmiddels meer en meer in Mooi Platteland. Hun uitdagingen passen vaak 1 op 1 op de onze, gelijk ook het omgekeerde geldt.

Deze WebSite is daarom een platform voor iedere boer, met vee of zonder, actief of pensionado, die de boeren-zaak een warm hart toedraagt en die bereid is om te (zien) vechten voor de belangen van mensen achter de boeren, op boerderijen met vaak historische pijlers.

Mooi Platteland onderhoudt als boeren-platform zeer vriendschappelijke banden met de makers van www.interessantetijden.nl, van bioloog en natuurliefhebber Rypke Zeilmaker.

Zuster-sites

Provincie bedreigt boeren Waterland met onteigening (Interessante Tijden)